22m2

22 m2 Klasse

Snel en elegant

 

De 22 kwadraat is een snel en elegant open houten wedstrijdschip dat ook geschikt is om mee te toeren.

 

Ze heeft haar ontstaan te danken aan een prijsvraag, uitgeschreven door de Noord Nederlandse Watersport Bond in 1934. De opdracht bij die prijsvraag luidde een jacht te ontwerpen dat het gat tussen de 7.10 klasse (later de 30 kwadraat) en de 16 kwadraat op zou kunnen vullen. Het winnende ontwerp was van ir. S. Veenman, een uit latten opgebouwd open kieljacht.

De eerste 22 kwadraat is in 1935 gebouwd. In totaal zijn er een 70-tal nummers uitgegeven, waarvan nu voor zover wij weten nog 32 schepen in de vaart zijn.

Zie ook de schepenlijst. Weet U een schip die niet op de ons bekende schepenlijst staat, of is er een mutatie, we worden graag op de hoogte gehouden.

 

 

Doel

De 22 kwadraat klassenorganisatie is opgericht met als doel het in stand houden en tot bloei brengen van de 22 kwadraat klasse. Er is een actiecommitee om de klasse weer aan de gang te slingeren.

 

 

Lid worden

Uiteraard kunt u lid worden van de club.

zie Contact

 

 

Informatie

Wilt u op de hoogte gehouden worden van diverse activiteiten of heeft u suggesties, stuur ons een mail

zie Contact

 

 

Copyright © All Rights Reserved