Nieuws & Evenmenten

 

 

Nieuwe eigenaren


 

Afgelopen tijd zijn 3 schepen over gegaan naar een nieuwe eigenaar. Dit waren schepen die al een tijd niet echt meer actief gebruikt werden. Dat is goed nieuws voor de klasse. Het betreft beide fraaie exemplaren van de klasse namelijk nummer 23, Porzana waarvan de nieuwe eigenaar Henk de Boer zich reeds gemeld heeft en de 71, het nieuwste schip van de vloot is nu in bezit van Robert Rackwitsz.

No.67 is aan Eric Luurs geschonken, die de potentie van het schip weer waar wil gaan maken door haar weer in ere te herstellen.

 

 

Bijeenkomst Grouw


 

23 Maart is er bijeenkomst geweest in hotel Oostergo, Grouw met een grote opkomst. Daarover volgt een verslag. Pieter Kremer verlaat het bestuur omdat zijn interesse meer bij het wedstrijdzeilen ligt. Tijdens de bijeenkomst is Jaap de Graaf toegetreden tot het bestuur. Deze bestaat nu uit Jaap de Graaf, voorzitter, Theo van Vliet secretaris, Reinder Schaap penningmeester en Jarmo van Veldhuizen als coördinator van evenementen als dat nodig is.

 

 

 

Oudzeilendhout 14 & 15 juli 2018


 

Het oudzeilendhout evenement die dit jaar wordt gehouden op het Bergumer meer 14 en 15 Juli. Als er genoeg deelname is, dan is het Comité van plan om de 22m2 als aparte klasse te laten starten.

 

link

 

 

Kruis van Heeg 25 aug 2018


 

Het Kruis van Heeg wordt in 2018 gezeild op 25 augustus. 10 deelnemers hebben zich al plannen om mee te zeilen! Meer informatie volgt.

 

link

 

 

 

 

 

22 m2 Klasse

Princenhoftocht 2018Op  23 juni 2018 is wederom de princenhoftocht gehouden


Het was een mooi gezicht; maar liefst negen 22m2-en samen op het water! (zie foto's)

 

Copyright © All Rights Reserved