Ontwerp

ONTWERP

Ze heeft haar ontstaan te danken aan een prijsvraag, uitgeschreven door de Noord Nederlandse Watersport Bond in 1934. De opdracht bij die prijsvraag luidde een jacht te ontwerpen dat het gat tussen de 7.10 klasse (later de 30 kwadraat) en de 16 kwadraat op zou kunnen vullen. Het winnende ontwerp was van ir. S. Veenman, een uit latten opgebouwd open kieljacht.

De eerste 22 kwadraat is in 1935 gebouwd. In totaal zijn er een 70-tal nummers uitgegeven, waarvan nu voor zover wij weten nog 34 schepen in de vaart zijn.


De 22 kwadraat ontleent haar naam aan het oorspronkelijke zeiloppervlak. Inmiddels is het zeiloppervlak aanmerkelijk vergroot door de invoering van de genua ter vervanging van de normale fok in 1959. De 22 kwadraat wordt in wedstrijden normaal met 3 personen gevaren maar 2 is toegestaan.

De afmetingen van een 22m2 zijn:

Lengte:

7 m

Breedte:

1,90 m

Diepgang:

0,90 m

Gewicht:

950 kilo

Ballast

350 kilo

Grootzeil:

16,60 m2

Genua:

10,20 m2

Spinnaker:

20,90 m2

Meetbrief

De Werkgroep Technische Zaken heeft een aantal boten in deze klasse gemeten om op die manier, in overleg met de klassenorganisatie, de toleranties vast te kunnen stellen. De mallen, tekeningen en klassenvoorschriften zijn in 2002 aangepast en opnieuw goedgekeurd door het bestuur.


2014 was het laatste jaar dat er een uitzondering mogelijk was om mee te doen aan een officieele KNWV wedstrijden als een schip niet aan de criteria voldoet. De eigenaren van de 22 kwadraat moeten zich beraden hoe dat we hier praktisch mee om gaan om zo toch wedstrijden mee te kunnen zeilen, dit is immers ook in het belang van de KNWV. Verder is het aan te raden als het schip een geldige meetbrief heeft deze niet te laten verlopen!

Copyright © All Rights Reserved