Over onze vloot

Historie

Er zijn vanaf 1934 in totaal ongeveer 71 geregistreerde 22m2’s gebouwd. Daarnaast zijn er een aantal schepen gebouwd voor de verhuur (Doevedans e.a.). Die zijn nooit geregistreerd. Grofweg geschat zijn er rond de 85 schepen gebouwd.

De meeste schepen zijn gebouwd door gerenommeerde jachtwerven. In en na de Tweede Wereldoorlog zijn er ook schepen gebouwd door verwante bedrijven zoals aannemers of timmerbedrijven. Hendrik Bulthuis (1892 – 1948), die de lattenbouwmethode voor kleine zeilschepen uitvond, wilde het bouwen van houten schepen voor de zelfbouwer toegankelijk maken. Dankzij hem kon ook een klein aantal 22m2’s gebouwd worden door nijvere particulieren. Zo is de 70, één van de mooiste schepen, gebouwd door Onne de Groot. Hij was ingenieur bij de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. Hij bouwde de nummer 70 in zijn garage in Lelystad. Veruit het grootste deel van de schepen zijn gebouwd in Friesland. Daarna volgt de provincie Groningen en enkelen in de rest van het land.

De aantallen

Van de 85 schepen zijn er door de jaren heen jammer genoeg veel verloren gegaan. Een houten schip kan heel lang mee gaan, maar hij is ook erg kwetsbaar. Er zijn nog 10 schepen in onze vloot die voor de Tweede Wereldoorlog gebouwd zijn. 9 daarvan worden er nog in gevaren.

Op dit moment hebben we 34 schepen in de vloot. We kennen de eigenaren en de staat. Afgelopen twee jaren kwamen er weer 2 ‘boven water’ (de 25 en de 37).

  • 34 schepen zijn in bezit van 29 eigenaren (ons Belgisch lid heeft er 5, ‘n andere eigenaar heeft er 2)

  • 14 van de 34 schepen zijn gestald en/of worden opgeknapt, er worden nog met 20 schepen gevaren.

  • 5 van de 34 schepen moeten pittig gerestaureerd worden. 

  • van de ongeveer 85 schepen die ooit gebouwd zijn, zijn er nog 28 nog schepen in goede staat. 

De staat

Van de 34 schepen zitten er 5 in de categorie ‘pittige restauratie’. Deze schepen zijn eigenlijk alleen weer op het water te krijgen wanneer de eigenaar kans ziet om de klus zelf te klaren. De overige schepen zijn redelijk tot uitmuntend. Bij de 70 en 71 zijn de latten bij de bouw verlijmd, wat de romp stugger maakt en 100% waterdicht. Bij de oudere schepen is bij tussentijdse restauraties het onderwaterschip met epoxymatten verstevigd. Er zijn best ook nog veel schepen, waaronder hele oude, waarvan de latten ieder jaar weer keurig dichttrekken nadat zij een etmaal onder water hebben gestaan. Een 22m2 blijkt een taaie.

Het gebruik

Het gebruik concentreert zich vanaf het eerst gebouwde schip tot op heden voor 100% op de Friese wateren. De 22m2 was lange tijd het schip van de Friese elite die elkaar in wedstrijden de maat nam. Met zijn oorsprong en roemruchte verleden en mag de 22m2 zich met recht een Fries Cultureel Erfgoed noemen. 

In totaal zijn er nu 22 schepen in gebruik. Het merendeel wordt gevaren rond Grou en Heeg. Drie schepen varen in het westen van ons land.  Jammer genoeg staan er ook nogal wat boten in de ruststand. Zo staan er bij een 7-tal eigenaren schepen waar niet meer mee gevaren wordt. 3 Daarvan zijn beschikbaar voor overname. Als 22m2 Club willen we onze prachtige vloot voor onze toekomstige generaties behouden. Daarvoor ondersteunen we de eigenaren zodat hun schepen zo goed worden beheerd en we stimuleren hen om de schepen weer actief op het water te (laten) gebruiken.

De prijzen

De markt voor houten schepen is in de laatste 20 jaar sterk terug gelopen. Dat geldt in nog sterkere mate voor de 22m2. Sinds een jaar of 9 wordt er niet meer gezeild in de Sneekweek. De waardedaling had zich al een aantal jaren daarvoor ingezet. De organisatie van de klasse begon te haperen en de klasse schoof in een ruststand. Dat heeft ertoe geleid dat sommige eigenaren van zeer goede schepen al vele jaren tevergeefs proberen hun schip voor steeds lagere vraagprijzen van de hand te doen. De afgelopen 2 jaar zijn zelfs 7 schepen, waaronder echt hele goede, door de eigenaren gewoon weg gegeven. Schepen die 15 jaar geleden rond de 20.000 euro opbrachten en tegen de huidige prijzen nieuw 95.000 euro zouden kosten. In makelaarstermen is er sprake van een kopersmarkt bij uitstek. Goede schepen zijn nu te koop voor 3.500 tot 5.500 euro.