10

Zeilnummer

10

Naam

Dream

Bouwjaar

1942

Bouwer/werf

W. Postma - Gauw/Terzool

Eigenaar

Plaats

Periode

Naam

B.F. Keulen


1942 - 1944

Dream

Mevr. Adema


1944 - 1952

Dream

Bertus Keet

Sneek

1952 - 1959

Strûzer

Tom Pasma

Sneek

1959 - 1977

Strûzer/Mistral Nora/Hairos

J.H Boersma

Leeuwarden

1977 - 1991

Strûzer

Mej. K. Wrede

Broek/Groningen

1991 - 1995

Dream

P. Kremer

Zuidwolde

1995 - heden

Dream

Postma bouwde de 10 voor B.F. Keulen die later in de zeilsport van Sneek een belangrijke rol speelde. Keulen liet een 22 kwadraat bouwen op advies van S. Olij, die de 22 kwadraat nieuwe levenskansen wilde geven. Als Keulen een 22 kwadraat liet bouwen, dan zou Olij's zoon Pier dat ook doen. En zo leidde dat tot de bouw van de 10 en de 11.

In 1944 verkocht Keulen zijn schip aan mevr. Adema uit Sneek, deze deed de '10' nog met haar oorspronkelijke naam 'Dream', waarschijnlijk in 1952 is het overgedragen aan Bertus Keet uit Sneek en heeft toen altijd Strûzer geheten. In 1959 is het verkocht aan Tom Pasma uit Sneek. Pasma noemde de '10' onder meer, 'Mistral Nora' en 'Hairos Deux'. In 1967 is een nieuw vlak onder de '10' gezet.

In 1977 verkocht Pasma de '10' aan J.H. Boersma uit Leeuwarden, die het de naam 'Strûzer' weer gaf. Boersma is één van de grote animators in de klasse sinds de oprichting van de klasseorganisatie in 1983.

De '10' is in 1991 verkocht aan mej. K. de Wrede uit Broek/Groningen, deze gaf de '10' weer de oorspronkelijke naam 'Dream'.


Voorjaar 1995 is de 10 gekocht door Pieter Kremer van Kirsten de Wrede via een prikbord advertentie. Gelijk in het eerste jaar wordt de Sneekweek meegezeild na aandringen van Jan Moed die ooit de 14 had. Het schip wordt veel gebruikt om door Friesland te toeren. Ook wordt vanuit Groningen, met transport op eigen kiel, aan zo veel mogelijk wedstrijden in Friesland deelgenomen. De resultaten klimmen met de jaren. De jubileum wedstrijd van de NNWB in 1998 werd bekroond met de 1e prijs na een strijd in de laatste wedstrijd met de 65 van Gerrit Salverda na door te gaan terwijl de rest de handdoek in de ring had gegooid door de harde wind. In 2000 kwam de hoofdprijs in de Sneekweek. In 2002 werd het schip gerenoveerd. Het won in de open georganiseerde wedstrijden in Friesland vele 2e en 3e prijzen met af en toe een 1e in felle strijd met vooral de 6 van Jan Muntendam, de 51 van Evert Schaap, de 67 met Jan Joost Versteeg en later Bouwe Bouma en de 71 van Auke de Vries. Met in 2008, 2010, 2011 en de laatste verzeilde Sneekweek in 2013 tevens de hoofdprijs. Overigens werd toen in plaats van met elkaar te zeilen in de 10, de 10 toen gestuurd door zoon Thijs, terwijl Pieter zelf met de 65 van Salverda zeilde om zo aan het minimum aantal deelnemers te komen en als 2e eindigde. Na de laatste wedstrijden waarin de 22m2 uitkwam wordt de 10 nu te water gelaten voor evenementen zoals oud zeilend hout. Afgelopen jaar 2019 was er weer een 6 tal 22m2-en op het water bij de wedstrijden van Oostergo te Grou, waar de 10 de hoofdprijs in de wacht sleepte. De 10 wordt uit de schuur in Zuidwolde (Gr) te water gelaten voor de wedstrijden die hopelijk komen gaan nu er weer meer reuring in de klasse zit.

Finish 4e wedstrijd Sneekweek 2013, Thijs in de 10, Pieter in de 65 die als eerste over de finish knijpt door in BB/SB situatie net op tijd overstag ging.