2

Zeilnummer

2

Naam

Gosse Jakob

Bouwjaar

1943

Bouwer/werf

T.J. Nooitgedagt - IJlst

Eigenaar

Plaats

Periode

Naam

S. Th. Rijkmans

Meppel

1943 - 1973

Maria Machteld

J.A.  v.d. Meulen

Warga

1973 - 

Margaretha Elizabeth

J.J. de Graaf

Drachtstercompagnie

2013 - 2021

Anne Marij

F. van Mieghem

Meerstad

2021 - heden

Gosse Jakob

Er is een 'oude 2' en de 'huidige 2', de oude 2 is gebouwd in 1935 door P. Bos & CO in Heerenveen. De eerste eigenaar was D. Gaastra uit Sneek, die het de naam 'Hammy' gaf. Hij kocht het schip op de 'Hawatso' in Sneek, waar het tentoongesteld stond. De technische commissie keurde het schip rond 1936 af, vermoedelijk omdat de loodballast niet was aangepast. Het is niet bekend wat er nadien met het schip is gebeurd en evenmin of het nog bestaat.

In augustus 1973 werd J.A. van de Meulen uit Warga de eigenaar van de huidige 2. Dit schip was in 1943 in opdracht van S. Th.Rijkmans uit Meppel gebouwd en kreeg het de naam 'Maria Machteld'. Van de Meulen doopte het schip 'Margaretha Elizabeth'. Het scheepvaartmuseum in Sneek bezit een schaalmodel van de huidige 2.