24

Zeilnummer

24

Naam

Thrianta

Bouwjaar

1945

Bouwer/werf

T.J. Nooitgedagt - IJlst

Eigenaar

Plaats

Periode

Naam

A. Doedijns

Voorschoten

1945 - 1960

Marjolein

A.J. Wolters

Kampen

1960 - 1963

Upesi-Sana

W. de Jong

Leeuwarden

1963 - 1965

Upesi-Sana

J. Zwart

Drachten

1965 - 1971

Upesi-Sana

A. Gietema

Beilen

1971 - 1991

Thrianta

W. Wuite

Leeuwarden

1991 - 2018

Thrianta

T. van Vliet

Berg en Dal

2018 - 2019

Thrianta

I. Lubbers

Lelystad

2019 - heden

Thrianta

De '24' werd gebouwd uit dezelfde stam mahonie als de huidige '2'. De '24' heeft een bijzondere levensloop achter de rug. De eerste eigenaar van de '24' was A. Doedijns uit Voorschoten, deze eigenaar overkwam een ware ramp met het schip. In 1960 wilde Doedijns deelnemen aan de Sneekweek. De '24' was met een vrachtschip overgebracht naar Friesland, toen de '24' uit het ruim getakeld werd braken de stroppen waar het schip in hing. "Het schip werd daarbij zo ernstig beschadigd dat herstel uitgesloten moet worden geacht", aldus de Waterkampioen in 1960. Gelukkig viel dit wat mee, de '24' kwam snel weer in de vaart.

A.J. Wolters uit Kampen heeft de '24' onder de naam 'Upesi-Sana' in eigendomgehad tot 1963, toen werd W. de Jong uit Leeuwarden eigenaar. In 1965 kocht J. Zwart uit Drachten de '24' en deed in 1971 het schip over aan A. Gietema uit Beilen. Gietema heeft de 'Thiranta' tot 1991 in bezit gehad, W. Wuite uit Leewarden was eigenaar tot 2018, na jarenlang te koop hebben gestaan heeft T. van Vliet de '24' geschonken gekregen. Hij heeft het vervolgens geschonken aan I. Lubbers uit Lelystad die het plan heeft om het te restaureren.